Klausimai ir atsakymai

 

Ar galima atsiskayti dalyvauti konkurse po to, kai komanda buvo patvirtinta?

Kadangi komanda atstovauja aukštąją mokyklą, nerekomenduojame nutraukti komandos dalyvavimo konkurse. Gali atsitikti taip, kad nei viena komanda nebeatstovaus tos aukštosios mokyklos. Jeigu Jums iškilo problemos dėl dalyvavimo konkurse, mes rekomenduojame pasitarti su savo aukštąja mokykla ar rasti naujus komandos narius (studentus), kurie norės dalyvauti projekte ir tęs pradėtus darbus.

 

Ar yra galimybė keisti savivaldybę konkursui įpusėjus?

Ne, savaivaldybės keisti negalima. Komanda dirba toje savivaldybėje, kuri buvo pasirinkta pačioje pradžioje.

 

Ar komanda, įgyvendindama savo idėją, turėtų dalyvauti tik šiame projekte ar ji gali prisijungti ir prie kitų projektų?

Galima prisijungti ir prie kitų projektų. Kuo daugiau idėjų ir projektų komanda įgyvendins, tuo didesnė galimybė laimėti prizą. 

 

Ar yra galimybė, kad dalyvavimas projekte būtų užskaitomas kaip dalyvavimas paskaitose aukštojoje mokykloje?

Kad būtų užskaitomas dalyvavimas projekte kaip dalyvavimas paskaitoje (akademiniais kreditais), reikia teirautis savo aukštojoje mokykloje.

 

Ar konkurso metu sukurti rezultatai priklauso komandai?

Taip, naujai įkurtos įmonės priklauso komandai. Konkurso organizatoriai ar savivaldybės nepretenduoja į įkurtų įmonių nuosavybę. 

 

Kaip yra padalijamas prizinis fondas laimėjusiai komandai?

Prizą laimėjusi komanda pati susitaria dėl prizo pasidalijimo komandos nariams. 

 

Ar gali komanda pradėti kitą projektą iš pradžių?

Jeigu komanda nusprendžia, kad jų projektas negali pasiekti užsibrėžtų rezultatų, ji gali pradėti naują projektą. Prieš pasirenkant naują idėją projektui, gerai apgalvokite jos perspektyvas, kadangi laikas projekto įgyvendinimui nėra pratęsiamas.

 

Kur gauti pinigų projekto įgyvendinimui?

Kaip gauti finansavimą projektui, turi nuspręsti komanda. Yra daug pasirinkimo galimybių – rėmėjai, investiciniai fondai, paramos programos, ES fondai, banko finansavimas ir kita. 

 

Jeigu įgyvendinant projektą kyla problemų (dėl dokumentacijos, mokesčių ir pan.), kas yra už tai atsakingas?

Konkurso organizatoriai gali suteikti neformalias konsultacijas, tačiau pati komanda yra atsakinga už pasėkmes, kilusias dėl tam tikrų veiksmų atlikimo ar neatlikimo. Kai kurie projektai gali būti vykdomi kartu su vietos partneriais ir jie būtų atsakingi už tam tikras veiklos sritis.

 

Ar komunikacija su savivaldybės atstovais yra privaloma dalyvaujant projekte?

Komunikacija su savivaldybės atstovais nėra privaloma, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vietos bendruomenė yra įtraukta į projekto vertinimą, kiekviena komanda turėtų domėtis jų lūkesčiais.